ทภ.๓ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ “สักกบรรพ” ณ ศาลาการเปรียญวัดอรัญญิก โดยมี รอง มทภ.๓ เป็นประธานพิธี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ “สักกบรรพ” ณ ศาลาการเปรียญ
วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000