รอง มทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓/รอง ผอ.ศป.ปส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน รส. และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓/
รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังการบรรยายสรุป/ชี้แจงให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000