มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนา ทน.๓ ครบรอบปีที่ ๒๘ และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนพื้นที่หนุนเสริมศักยภาพ ร.ร.ขนาดเล็ก จว.พ.ล. (ครูทหาร)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนากองทัพน้อยที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๒๘
และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนพื้นที่หนุนเสริมศักยภาพ โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดพิษณุโลก (ครูทหาร)
ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000