มทภ.๓ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการถอดบทเรียน (ARR) โครงการบางระกำโมเดล ๖๐ ณ ห้องประชุมบก.มทบ.๓๙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการถอดบทเรียน (ARR)
โครงการบางระกำโมเดล ๖๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000