รอง มทภ.๓ ประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการทหารหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ล.ป., จว.พ.ร,จว.น.น. และ จว.พ.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการทหารหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง, จังหวัดแพร่,จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ ๓๒ และ พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ
ณ บริเวณสนามหน้า กองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-27
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000