มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ และเฉลิมฉลองธงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ บริเวณสนามฟุตบอล ม.พิษณุโลก อ.เมือง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ด้วย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิรักธงชาติไทย ๑๘๙ และสมาคมทหารผ่านศึก ลพบุรีจัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์
และเฉลิมฉลองธงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก (๔๐x๖๐) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดย พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓
เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะนำไปประดิษฐานบนยอดเสาธงที่สูงในโลก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และจัดหารายได้สมทบสร้างเสาธงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000