รอง มทภ.๓ เป็นผู้แทน มทภ.๓ รับมอบกล้าไม้ต้นเอกมหาชัย ให้กับ ทภ.๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ รับมอบกล้าไม้ต้นเอกมหาชัย
ให้กับกองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น จากสมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ (ประเทศไทย) โดย นายกสมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ (ประเทศไทย) พร้อมคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000