มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่ ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้พระราชทาน จำนวน ๗๐ ต้น ๒๔ ชนิด เป็นพันธุ์ไม้ที่นำมาจาก
วังสระปทุม จำนวน ๓๔ ต้น และพันธุ์ไม้ที่นำมาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓๖ ต้น
ณ พื้นที่ กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000