มทภ.๓ ร่วมกับ ผวจ.พ.ล. ตรวจการดำเนินการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ตรวจการดำเนินการสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000