รอง มทภ.๓ และคณะตรวจพื้นที่/ประสานข้อมูลกับหน่วยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติ บ.หมากแข้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ และคณะตรวจพื้นที่/ประสานข้อมูลกับหน่วยและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และรับฟังการบรรยายสรุปฯ ณ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000