มทภ.๓ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องแต่งกายจิตอาสาเฉพาะกิจ CAT ๙๐๔ ในสังกัด ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องแต่งกายจิตอาสาเฉพาะกิจ
CAT ๙๐๔ ในสังกัดกองทัพภาคที่ ๓ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณโถงกลาง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000