มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จว.ช.ร. ให้แก่ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
ให้แก่กองทัพภาคที่ ๓ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักรวม ๒๓ ชนิด เพื่อนำมาแจกจ่ายให้หน่วยทหารในพื้นที่ปกติ และหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามแนวชายแดน รวมทั้งตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องคชรัตน์ ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000