รอง มทภ.๓ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ และ พลตรีฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพิษณุโลก
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๗๗๒) ชั้น ๗ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000