รอง มทภ.๓/รอง ศปก.ทภ.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.น.ว. และ จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อห้วงวันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามรับทราบข้อมูลการปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์
และ งานป้องกันชายแดนในพื้นที่ จังหวัดตาก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000