รอง มภท.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน รส. ประจำปี ๖๑ ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓
เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศกำลังพลผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปี ๒๕๖๑ ของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
กองทัพภาคที่ ๓ ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000