รอง มทภ.๓/รอง ศบภ.ทภ.๓ พร้อมด้วย ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตรวจพื้นที่ทางอากาศ ในเขต จว.พ.ล. และ จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓
พร้อมด้วย นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตรวจพื้นที่ทางอากาศ ในเขต จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย ตาม “โครงการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำ” หรือ บางระกำโมเดล ๖๐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน จากอุทกภัยในพื้นที่ ลุ่มน้ำยม

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000