มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังหน่วย ช.ฉก.ทภ.๓ ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ ๓
ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000