มภท.๓/ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการปฐมนิเทศกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน รส. ประจำปี ๖๑ ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีปิดการปฐมนิเทศกำลังพลผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปี ๒๕๖๑ ของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓
ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000