รอง มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.๓ ครบรอบปีที่ ๒๗
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันสถาปนา
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ กองบังคับการ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000