มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
Big Cleaning Day ณ บริเวณ ถนนหน้าศาลากลาง จังหวัด พิษณุโลก , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร , หน้าห้างสรรพสินค้า ท๊อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก ด้วยในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ด้วยการมีส่วนร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ
เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000