มทภ.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จว.ช.ร. , จว.ช.ม. และ จว.พ.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ห้วงวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดพะเยา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-19
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000