รอง มทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓
ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และรับฟังการบรรยายสรุป
จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000