มทภ.๓ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000