มทภ.๓/ผบ.ศบภ.ทภ.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนที่ ๔ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จว.อ.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ และคณะ
ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนที่ ๔ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งลงเรือท้องแบน
ติดตามสถานการณ์น้ำของแม่น้ำสะแกกรัง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-27
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000