มทภ.๓ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง จว.พ.ล. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์
บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งติดตามณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และติดตามความเรียบร้อยตามจุดคัดกรองต่างๆ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000