ทภ.๓ ร่วมกับ จว.พ.ล.จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000