เสธ.ทน.๓ เป็นประธานการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พื้นที่โบราณสถาน พระราชวังจันทน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลตรี ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธานการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ พื้นที่โบราณสถาน พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000