ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน เดินทางมามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จว.พ.ล. โดยมี รอง มทภ.๓ ให้การต้อนรับและส่งคณะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พล.ต.สุริยนต์ เฉียงตะวัน ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน ร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์พระบรมราชนูปถัมภ์
เดินทางมามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓
ให้การต้อนรับและส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000