เสธ.ทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา บชร.๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๔๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000