มภท.๓/ผบ.ศบภ.ทภ.๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ณ บริเวณห้องโถง บก.ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓
รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ณ บริเวณห้องโถง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้กับ กองทัพภาคที่ ๓/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓
นำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000