มทภ.๓/ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ เป็นประธานการประชุมเน้นย้ำและทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓
เป็นประธานการประชุมเน้นย้ำและทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การบริหารจัดการทั้งระบบโดยเฉพาะการผลิตและการขนส่งอ้อย
ในพื้นที่ภาคเหนือ มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นแนวทางเดียวกันในทุกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อความปลอดภัย
บนเส้นทางในทางขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000