รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒/๖๐ ในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ
รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นการแนะนำผู้บังคับบัญชาของ กองทัพภาคที่ ๓
แก่พลทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการในหน่วยทหาร ณ ลานบันเทิงทัพ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-21
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000