มทภ.๓/ผบ.ศปก.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ตามแนวชายแดนของ กกล.ผาเมือง ณ ฐานปฏิบัติการ บ.นอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมือง ณ ฐานปฏิบัติการ บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล
ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติ พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพล ๑๕๐ ผืน และราษฎรบ้านขอบด้ง บ้านนอแล ๒๐๐ ผืน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000