ทภ.๓ จัดกำลังพลร่วมรับชมภาพยนตร์ เรื่อง “ของขวัญ” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส พิษณุโลก (โคกช้าง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ด้วย สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยนำเครือข่ายต่างๆ , ประชาชนทั่วไป และกำลังพลของกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับชมภาพยนตร์ เรื่อง “ของขวัญ” (ฟรี) จากการสร้างสรรค์ของ ๔
ผู้กำกับ ร่วมใจถ่ายทอด ๔ ภาพยนตร์สั้นอันได้รับแรงบันดาลใจจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อส่งต่อและหล่อเลี้ยงพลังใจ
ให้คนไทยทั้งประเทศ ในการนี้ กองทัพภาคที่ ๓ จัดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๐ (ทหารใหม่) พร้อมทั้งผู้ควบคุม และกำลังพลของหน่วย
เข้ารับชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส พิษณุโลก (โคกช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000