มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติไปประดิษฐานยังพิพิธภัณฑ์ทหาร ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติไปประดิษฐานยังพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ ๓ ภายในค่ายนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000