รอง มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ร.๔ พัน.๓ ครบรอบปีที่ ๘๙ ณ บก.ร.๔ พัน.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา
กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ ครบรอบปีที่ ๘๙ ณ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000