รอง มทภ.๓ พบปะให้โอวาททหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สนามหน้า บก.ร.๑๗ พัน.๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ พบปะให้โอวาททหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐
ผลัดที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000