รอง มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการแข่งขัน ชป.นทท. ของ ทภ.๓ ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด
ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๔๖๑ ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ในห้วงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000