หมู่ รส.อ.บรรพตพิสัย ร้อย รส.ที่ ๑ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานโครงการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๐๒ ธ.ค.๖๐ หมู่ รส.อ.บรรพตพิสัย ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) เข้าร่วมในพิธีเปิดงานโครงการ " ตลาดประชารัฐ " ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลาดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขาย และมีสินค้า (ธงฟ้า) สินค้าราคาถูกร่วมมาร่วมงาน โดยมี นาย ชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานเปิดงาน และ นายก อบต.เทศบาลตำบลบ้านแดน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (บริเวณเขาหน่อ) ในงานมีเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมขายผลิตภัณฑ์มากกว่า ๕๐ ร้านค้า และมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000