รอง มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา พล.ร.๔ ครบรอบปีที่ ๗๖ ณ บก.พล.ร.๔
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันสถาปนากองพลทหารราบที่ ๔ ครบรอบปีที่ ๗๖ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000