รอง มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา ช.๓ ครบรอบปีที่ ๓๓ ณ บก.ช.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา กรมทหาช่างที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๓๓ ณ กองบังคับการกรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000