รอง มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการฝึกทดสอบขยายผล ชป.นทล. ของ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดการฝึกทดสอบขยายผล
ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของ กองทัพภาคที่ ๓ ณ พื้นที่ฝึกค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันฯ ในห้วงวันที่ ๓ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000