รอง มทภ.๓ พบปะให้โอวาททหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ในพื้นที่ค่ายวชิรปราการ ณ บก.ร.๑๔ พัน.๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ พบปะให้โอวาททหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
ในพื้นที่ค่ายวชิรปราการ ณ สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000