นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. เพื่อประสานการปฎิบัติงานในพื้นที่ จว.ช.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. จัดให้มีการประชุม หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. สถานศึกษา สภาวัฒนธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุด รส.อำเภอ เพื่อประสานการปฎิบัติงานในพื้นที่เช่นการจัดกิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม การเปิดตลาดประชารัฐ การรับบริจาคโลหิตในวันที่ ๑๒ ธ.ค. กิจกรรมก้าวคนละก้านของตูน บอดี้แสลมในเชียงรายปลายเดือน ธ.ค. กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ การอยู่ด่านชุมชนป้องอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ การจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การแจกผ้าห่มกันหนาว การเลือก ผญบ.และกำนัน ต.ดงมหาวันคนใหม่ การออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ การจัดงานกาชาดและงานพ่อขุน การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวแก่ชาวนา
รายละ ไม่เกิน ๑๐ ไร่ๆละ ๑,๒๐๐.-บาท กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภอ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000