มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดสอบขยายผล ชป.นทล. ของ ทภ.๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหน้า บก.กกล.นเรศวร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดสอบขยายผลชุดปฏิบัติการ
หน่วยทหารขนาดเล็ก ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหน้า กองบัญชาการกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ตามนโยบายของ ทบ. เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลเกิดความชำนาญจากการฝึก และสามารถนำไปพัฒนาสู่การปฏิบัติงานเป็นบุคคล
และเป็นหน่วยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000