เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๔ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ประจำปี ๒๕๖๐
จำนวน ๗๔ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000