นรม.และ ครม. เดินทางมาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,
สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ห้วงวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ
ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ปลูกต้นมหาพรหมราชินี จำนวน ๑ ต้น เป็นที่ระลึก และลงนามในสมุดเยี่ยม ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-27
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000