นรม.และ ครม. พบปะประชาชน ณ อาคารศรีวชิรโชติ และมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน (๑๔ จังหวัด ๒๑ พื้นที่)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พบปะประชาชน ณ อาคารศรีวชิรโชติ และมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์
ในที่ดินทำกิน (๑๔ จังหวัด ๒๑ พื้นที่) ณ อาคารศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัย ราชภัฎพิบูลสงคราม ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ห้วงวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000