นรม.และ ครม. เดินทางสักการะพระอจนะ ณ วัดศรีชุม และพบปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นำชุมชน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางสักการะพระอจนะ ณ วัดศรีชุม และพบปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นำชุมชน
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ห้วงวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000