นรม.และ ครม. เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย , เยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม ถนนลานวัฒนธรรม ๘๐๐ ปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางโดยรถรางเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช,พบปะประชาชน, เยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม ถนนลานวัฒนธรรม ๘๐๐ ปี และชมการแสดง ณ วัดชนะสงคราม (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย) ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ห้วงวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000